info@dzst.nl
Samen duurzaam!

Stichting krijgt eenmalige subsidie van gemeente

Het college van B&W van Steenwijkerland heeft een eenmalige subsidie van €276.000,- beschikbaar gesteld aan onze stichting. In ons jaarplan staan diverse activiteiten die bijdragen aan de ambities uit het coalitieakkoord van de gemeente op het gebied van biodiversiteit, ecologie, klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. Wethouder Marcel Scheringa: ‘We zijn blij met de samenwerking tussen gemeente en Stichting Duurzaam Steenwijkerland, die wij zien als een belangrijke partner. We willen die samenwerking graag voortzetten in 2023. Ook in de bestrijding van de energiearmoede trekken we samen op.’

Stichtingsvoorzitter Harry Renting: ‘De actualiteit – de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne – heeft voor een nieuwe situatie gezorgd. Inwoners komen in de knel door de hoge kosten voor gas en elektriciteit. Ze weten gelukkig steeds vaker de weg naar het Infopunt Duurzaam doen te vinden. Ook door de gevolgen van de klimaatverandering worden mensen zich steeds meer bewust van de noodzaak om energie te besparen, hun huis versneld te verduurzamen en hun tuin groener in te richten zodat biodiversiteit een kans krijgt.’

Opleiding energiecoaches
Een deel van de subsidie wordt besteed aan extra opleidingen voor energiecoaches en energieadviseurs. Het streven is in 2023 tussen de 200-300 (2022: 150) adviezen bij mensen thuis te geven en tussen de 75-100 (2022: 50) warmtescans uit te voeren.

Onder de naam ‘Groene stappen in de Kop’ staan voor komend jaar verschillende activiteiten gepland, zoals een Levende Tuinenroute, een beurs Duurzaam Wonen (samen met ‘Besparen in de Kop’) en deelname aan de Dag van de Duurzaamheid. Ook de activiteiten van het Zwerfafvalteam, dat in verschillende plaatsen in Steenwijkerland zwerfafval opruimt, worden verder gestimuleerd en uitgebreid.

Meer jongeren
In het Infopunt Duurzaam doen, gevestigd aan de Kerkstraat 4 in Steenwijk, kunnen inwoners terecht voor advies en inspiratie over onder andere energiebesparing, het vergroenen van je tuin en bewuster leven.
Harry Renting: ‘Het Infopunt wordt steeds beter gevonden, maar we willen komend jaar graag nog meer mensen verwelkomen. We streven naar minimaal 1500 bezoekers per jaar. Ook willen we graag meer kinderen en jongeren ontvangen in het Infopunt en meer activiteiten organiseren.’

V.l.n.t. Marcel Scheringa, Harry Renting en John van der Pol (Foto: Marianne Weegenaar)

Related Posts

Leave a Reply