info@dzst.nl
Samen duurzaam!

Samen Groene Stappen in de Kop zetten

Begin november is Stephanie Geurtz gestart als algemeen coördinator van Stichting Duurzaam Steenwijkerland. Ze stelt zichzelf graag je aan voor.

Omgang met onze planeet
‘De afgelopen jaren heb ik in het onderwijs gewerkt. Als docente Duits en Loopbaan & Burgerschap bij de mbo-opleiding voor de Binnen- en Zeevaart. Daarvoor voer ik als schipper op traditionele zeilschepen. Sinds mijn jeugd zet ik mij in voor een evenwichtige omgang met onze planeet.’

Urgentie
‘Stichting Duurzaam Steenwijkerland ken ik vanaf het begin. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen organiseerden zij een verkiezingsdebat. Met duurzaamheid als hoofdthema. Als lijstrekker voor GroenLinks was ik uitgenodigd. De avond schepte voor iedereen duidelijkheid. Er moeten stappen worden gezet. Om klimaatverandering tegen te houden en om voor te bereiden op wat de klimaatverandering met zich meebrengt.’

Aanstekelijke energie
‘Die energie bleef mij bij en de afgelopen jaren heb ik veel gezien en gehoord van de stichting. Van energiecoaches, tuinacties, zwerfvuilteams en het Infopunt waar je zo naar binnen kan lopen met je vragen rondom duurzaamheid. Een stichting opgericht door vrijwilligers die samen besloten om stappen te zetten. Groene Stappen in de Kop.’

Vervolgstappen
‘Nu kwam de vacature algemeen coördinator vacant. Deze kans wilde ik graag oppakken. En ik ben blij dat vrijwilligers, vaste medewerkers en het bestuur mij het vertrouwen schenken om samen met hun de komende stappen te zetten.’

‘Als je met velen besluit om bij te dragen aan de goede verloop van verschillende transities, dan komt er veel energie vrij. Deze energie zetten wij de komende tijd in om met onze samenwerkingspartners iedereen te enthousiasmeren om verdere stappen te zetten. Voor duurzame en betaalbare energie, het herstel van biodiversiteit en het behoud van een leefbare aarde.’

Kansen & acties
‘Er liggen veel kansen voor ons. De transities zijn ingezet, het draagvlak wordt breder, de politiek beseft de urgentie steeds meer en er komt stapsgewijs duidelijker beleid op. De komende periode gaan wij onze acties verbreden. We gaan onze visie vertalen in concrete acties. Ons huidige aanbod van energie- en tuincoaches nog groter laten worden. De verbinding met onze samenwerkingspartners verdiepen en nieuwe zoeken. Hierbij kun je denken aan jongeren en ondernemers.’

Welkom
‘Ben je nieuwsgierig geworden? Denk je dat lijkt mij ook een mooie stap? Ik vind het fijn om kennis met je te maken. Kom eens langs in het Infopunt of neem een kijkje op www.duurzaamsteenwijkerland.nl

Related Posts

Leave a Reply