info@dzst.nl
Samen duurzaam!

Jong en oud ontmoeten elkaar straks in de groene buurttuin in Giethoorn

Samen met haar buurvrouwen Stacey Engels en Shirley Oost zet Annemarie Oost uit Giethoorn zich in om van de oude speeltuin een buurttuin te maken, met hulp van de gemeente. Met meer groen en speeltoestellen van natuurlijk materiaal om te klauteren. Precies wat de kinderen en de buurt willen.

De speeltuin tegenover hun huis was hard aan een opknapbeurt toe, vonden de buurtbewoners. De gemeente stelde voor om er een buurttuin van te maken, een ontmoetingsplek voor de wijk. ‘We hebben een werkgroep gevormd en zijn langs alle buren gegaan om iedereen vanaf het begin mee te nemen in dit plan. We hebben een enquête uitgezet om een idee te krijgen van de wensen van de buurt’, vertelt Annemarie.

Vergroening
Buurtbewoners gaven aan een groenere tuin te willen, met meer bloemen en aantrekkelijk voor vlinders, insecten en bijen. ‘Ze willen ook speeltoestellen van natuurlijker materiaal, zoals hout, banken en een picknicktafel.’

Er is nu een ontwerp gemaakt voor de buurttuin. Er komt een haag omheen, zodat kinderen niet zomaar de weg op kunnen rennen. Op een hal verhard pad kunnen kinderen met een loopfiets spelen, ook een wens van de buurt.

Definitieve ontwerp
Vorige maand konden kinderen hun voorkeur aangeven voor een speeltoestel. Ze hebben gekozen voor klim- en klauterspeeltoestellen. De gemeente gaat kijken of er bij één van de speeltoestellen een uitbreiding met een schommel mogelijk is. Zodra het definitieve ontwerp klaar is krijgen alle betrokkenen en buurtbewoners opnieuw een flyer waarin het plan wordt gepresenteerd.

‘Binnenkort gaan we ons ontwerp presenteren aan een commissie bij de gemeente en dan wordt de buurttuin komend voorjaar gerealiseerd. De gemeente betaalt 80 procent van de kosten van de aanleg, het overige deel moet uit fondsen komen.’ Daar helpt onder meer Gieters Belang bij. Annemarie verwacht dat het geen problemen oplevert.

Ouderen betrekken
Het drietal steekt hier behoorlijk wat tijd in. Wat adviseert Annemarie aan bewoners die ook een buuttuin willen? ‘Zoek gelijkgestemden en probeer ook ouderen erbij te betrekken. Neem al vroeg contact op met de gemeente en vraag naar de mogelijkheden. Wij hebben enthousiaste reacties gehad, dat is natuurlijk leuk.’

(v.l.n.r.) Stacey, Annemarie en Shirley uit Giethoorn (Foto: Martine Sprangers)

Related Posts

Leave a Reply