info@dzst.nl
Samen duurzaam!

Harry Renting (Stichting Duurzaam Steenwijkerland): ‘We willen initiatieven versterken en elkaar inspireren’

Eind vorig is de Stichting Duurzaam Steenwijkerland opgericht, een bewonersorganisatie waarin vrijwilligers in diverse projecten werken aan een CO2-neutraal een duurzaam Steenwijkerland. De stichting werkt samen met de gemeente, energie- en woningcoöperaties, scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. ‘We willen zorgen dat bewoners elkaar vinden en gaan samenwerken en we willen nieuwe initiatieven stimuleren. Ons motto is Samen Duurzaam’, zegt voorzitter Harry Renting.

Harry Renting voelt zich als inwoner van Steenwijk, burger en buurman betrokken bij en verantwoordelijk voor zijn leefomgeving. ‘Maar vooral de komst van onze vier kleinkinderen, in de leeftijd van nul tot vier jaar, zette me aan het denken. Ze zijn nog onschuldig maar ik vroeg me af: wat voor wereld laten we na aan jullie? We zijn de aarde aan het uitputten. Alles draait om economische groei en dat is volgens mij verkeerd. Groei hoeft niet altijd te leiden tot meer welvaart, maar kan ook betekenen meer welbevinden en welzijn. Er is ook veel polarisatie en dat vind ik jammer. We hebben maar één aarde en daar zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor. Zo voel ik dat en dat is wat me drijft om me bezig te houden met duurzaamheid.’

Inspiratie
‘Mijn indruk is dat veel mensen wat willen doen om energie te besparen en duurzamer te leven. Wij willen met Duurzaam Steenwijkerland een platform bieden waar mensen inspiratie kunnen opdoen en waar ze hun ideeën en initiatieven concreet kunnen maken. Wij kunnen hen daarbij op weg helpen, fondsen werven en samen kennis en kunde delen. Het mag om kleine zaken gaan, het hoeven niet direct grote stappen of projecten te zijn’, aldus Renting.

Samen Duurzaam
‘We willen mensen bewuster maken dat ze nu in actie moeten komen. Niet door belerend te doen. Ik wil mensen helpen om te handelen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Samen willen we eraan bijdragen dat Steenwijkerland een CO2-neutrale gemeente wordt in 2050 en waar we kunnen wonen en werken in een gezonde en duurzame leefomgeving. Vandaar ons motto: Samen Duurzaam. We zien dat als een gezamenlijke opgave van ons allemaal.’

Projecten
Duurzaam Steenwijkerland is een verzameling van een aantal projecten die zelfstandig functioneren, zoals de energiecoaches die mensen helpen energie en dus geld te besparen met slimme bespaartips, de bewustwordingscampagne IK BEGIN en de Energiewinkel (voorlopige naam) die binnenkort wordt geopend in de Kerkstraat in Steenwijk.

Meer informatie over Stichting Duurzaam Steenwijkerland en de projecten: www.duurzaamsteenwijkerland.nl.

Foto: Martine Spangers.

Related Posts

Leave a Reply