info@dzst.nl
Samen duurzaam!

Buurtteam Energiek rondom de Middenweg staat in startblokken voor pilot rond energieadvies

In de wijken Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels is al een aantal jaren een groep bewoners actief als het gaat om energie besparen en aardgasvrij wonen. Dat is het Buurtteam Energiek rondom de Middenweg, nu betrokken bij een pilot die de gemeente hopelijk volgend jaar start. Thijs Bekhof en Wilfrid Jongens leggen uit wat de pilot inhoudt.

‘De energietransitie moeten we samen vormgeven. Wij willen mensen bewust maken van het belang van energie besparen en onze wijkbewoners op weg helpen bij het verduurzamen van hun huis. Daarbij kijken we naar wat goed is voor onze wijk’, zegt Wilfrid Jongens.

Van gas af
Het Buurtteam heeft onder meer informatieavonden gehouden over het isoleren van je huis. En recentelijk laten onderzoeken welke (collectieve) alternatieven er zijn om van het aardgas af te gaan. Wat zijn alternatieven voor aardgas, zoals biogas of waterstof, en individuele alternatieve oplossingen, zoals een hybride ketel en all-electric. Welke omvang is haalbaar en wat zijn dan de kosten? Het onderzoek is samen met een ingenieurs- en een adviesbureau en de gemeente uitgevoerd. Conclusie was dat een warmtenet om diverse redenen nog niet haalbaar was.

Eerst goed isoleren
‘Wij concludeerden na het nodige rekenwerk dat je huis goed isoleren een belangrijke eerste stap is, voordat je geld gaat uitgeven aan techniek, zoals een hybride warmtepomp. Met een warmtescan kun je goed zien waar warmte weglekt en daar kun je wat aan doen.’

Pilot
De gemeente start volgend jaar een pilot waarbij een groep van circa vijftig bewoners een energieadviseur op bezoek krijgt. Die gaat kijken naar de staat van het huis, wat bewoners willen, welke maatregelen nodig zijn en wat deze gaan opleveren. De bewoners krijgen ook een aantal offertes. ‘Bij een aantal woningen hebben we dit al uitgeprobeerd. Binnenkort kiezen we samen met de gemeente het bureau uit wat deze gesprekken gaat voeren. Het energieadvies dat de bewoners krijgen is niet vrijblijvend. We verwachten wel dat mensen serieus van plan zijn om in actie te komen’, aldus Thijs Bekhof.

Het buurtteam hoopt dat de pilot slaagt. Jongens: ‘De energietransitie is iets wat ons allemaal raakt. Door de oorlog in Oekraïne zijn we in een andere situatie terechtgekomen. Mensen die nu een huis kopen, willen het energielabel en de energiekosten weten. De pilot kan veel informatie boven tafel krijgen.’ Bekhof voegt eraan toe dat ze mensen bewust willen maken van het belang van een duurzame woning. ‘We zien het als onze rol om mensen te stimuleren. Wie weet werkt het enthousiasme als een olievlek in de wijk.’

Foto: Wilfrid Jongens (l) en Thijs Bekhof (Foto Martine Sprangers)

Related Posts

Leave a Reply